Polityka prywatności:

Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych osobowych jest MEBLE CARY Maciej Karolków ul. W. Warneńczyka 6, 56-416 Twardogóra, NIP 9111813047, REGON 020456180.Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Anonimowe gromadzenie danych

Każdy użytkownik może odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania swoich danych. Jedyne informacje, jakie sprawdzamy to nazwa dostawcy usług internetowych, witryna, z której przychodzi odwiedzający i witryny odwiedzane przez użytkownika. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, z zachowaniem anonimowości każdego użytkownika.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania przez użytkownika, na przykład w celu wykonania postanowień umowy, przygotowania oferty, projektu.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe zebrane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji umów i obsługi zapytań. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: przedstawienia ofert, świadczenia usług handlowych w zakresie sprzedaży towarów, usług i wyrobów, rozpatrywania reklamacji.  Są one przechowywane w bazie danych i zabezpieczonych archiwach. Użytkownik przez cały czas ma prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie swoich danych w przyszłości.

Biuro rachunkowe jest podmiotem przetwarzającym w stosunku do danych osobowych, które uzyskuje w toku prowadzonych spraw na podstawie pisemnej umowy.

Łącza do witryn zewnętrznych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie firmy, między innymi dostawcom usług IT. Na stronach internetowych naszej firmy mogą być udostępniane łącza do witryn należących do stron trzecich. Nasza firma nie ma wpływu na treść i strukturę informacji zamieszonych na stronach  innych firm. Oznacza to, że zasady polityki prywatności obowiązujące w firmie Meble Cary nie mają zastosowania na witrynach należących do innych podmiotów.

Dodatkowe informacje i kontakty

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat zasad zachowania prywatności  można je przesyłać wraz z wszelkimi sugestiami na adres firmy lub emailem.

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie do przekazywania informacji dla konsumentów przez firmę Meble Cary  powyższych danych przekazanych przeze mnie.

Ponadto, wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych do celów reklamowych i badania rynku, jak również w odniesieniu do usług elektronicznych.

Jako kandydat na współpracownika zgadzam się na przechowywanie moich danych w bazie danych w celach przetwarzania zgłoszenia.

Zostałem poinformowany, że mogę zażądać usunięcia moich danych wysyłając stosowną informację na adres e-mail kontakt@meblecary.pl

Zapoznałem/am się z treścią i postanowieniami polityki prywatności obowiązującymi w Firmie  Meble Cary.

Menu